facebook

Новата технология на Hi-Tec за хидро-контрол


Проблемът
Туристическите обувки в водонепромокаема мембрана не успяват да излъчат навън топлината и влагата които тялото генерира.

Решението
Новата технология за хидро-контрол на Hi-Tec, поначало разработена за Британската армия и достъпна на пазара от 2008 г.

Как действа
В началото на процеса обувките се поставят във вакуумна машина
1. Използва се плазма за да се активират материалите на повърхността на обувките
2. Инжектират се химикали във вакуумната машина
3. Получените химични пари се свързват с влакната на обувките, правейки ги хидрофобни (при кожените – и непромокаеми)
4. Така обработената повърхност на обувките се сдобива с покритие е дебелината на молекула. За разлика от мембраните, обработените обувки позволяват на въздуха и водните пари да преминават свободно
Този процес може да бъде прилаган към различни материали, включително кожа и полиуретан

Ползите:
Ion-mask е нанотехнология за хидро-контрол.
Накратко това означава, че процесът на обработка прави обувките не само непромокаеми, но осигурява и метод за ефективен контрол над влагата.

1. Въведение

ION-MASK™: Пълно ръководство

През 2008 Hi-Tec започна производството на първата нанотехнология за контрол на влагата.
ion-mask™ представлява квантова стъпка в технологиите за производство на обувки, като с този текст се цели да се покажат подробности за тази технология, нейните предимства, как работи и защо е различна.
Допълнителна информация е достъпна и на www.wetisdry.com

2. Процесът

3 минутна революция
Процесът на обработване на обувките за добавяне на ion-mask трае 3 минути.
Това е следпроизводствен процес, което означава че се третира готовата обувка. Не се добавят допълнителни шевове или материали.
Ползите от този процес са много, и са онази квантова стъпка която вече беше спомената.

Вакуум
Обувките се поставят в машина, след което се изтегля въздуха за да се получи вакуум

Плазма
След около 30 секунди се задейства плазма. Това подготвя повърхността на обувките за обработката с химикали

Добавяне на отблъскващ агент
След подготвителната фаза, в машината се вкарва фуоровъглерод, който се свързва с всяко влакно от обувката. Полученото покритие е на микроскопично ниво и е с дебелина около 10 нанометра. 1000 пъти по-тънък от дебелината на човешки косъм.

Изваждане на обувките
След 3 минути въздухът се връща в камерата и когато налягането бъде възстановено, вратата се отваря. Обувките вече могат да се извадят за да продъжи обработката им.

Непромокаеми/Хидрофобни
Чрез ion-mask™ технологията може да се обработи всяка обувка, въпреки че дизайнът и материалите могат да повлияят върху последващия ефект.
За да се разграничат разликите след обработката, Hi-Tec ion-mask™ продуктите попадат в две категории:

ION-MASK™ непромокаеми се отбелязват като WPi
ION-MASK™ хидрофобни се отбелязват като HPi


Считано от сезон пролет/лято 2009, всички продукти на Hi-Tec попадат в една от тези две категории.

Ключови ползи
Има една основна разлика между WPi и HPi продуктите. WPi са проектирани да са непромокаеми за да предпазват краката сухи. Докато HPi обувките имат всички предимства на ion-mask технологията, но не са проектирани да са непромокаеми. Напротив, вместо да отблъскват водата, те я приветстват!

WPi
Непромокаеми
Хидрофобни
Дишащи
Олекотени
Остават чисти
И не вредят на природата

HPi
Хидрофобни
Дишащи
Бързо съхнещи
Олекотени
Остават чисти
И не вредят на природата

Какво е WPi
Всички продукти с тази характеристика са непромокаеми и хидрофобни
Типичните категории са туристически или кожени голф-обувки, които по традиция се проектират за да не допускат влага вътре. Отделно от това, ion-mask™ подсилва качествата на третираните материали. И за да сме сигурни, че WPi обувките са наистина непромокаеми, подбираме единствено материали, които ще са максимално ефективни след ion-mask™ обработката. Кожата например:
-    има натурална устойчивост към вода
-    много плътна структура
-    дори и под налягане не поддават

ВСИЧКИ WPi ПРОДУКТИ СА НЕПРОМОКАЕМИ.

Какво е HPi
Хидрофобните ion-mask™ не са проектирани да са непромокаеми. За пример – мрежестите обувки и сандали са достъпни за водата поради самия си дизайн.
Също както при WPi дизайна, и тук всяка нишка е обработена с ion-mask™ но тук целта е различна от просто непромокаемост. Всички HPi продукти са хидрофобни, което означава че материята абсорбира много по-малко вода. HPi обработените продукти са:
-    в по-малка степен абсорбиращи
-    бързо съхнещи
-    запазват ниското си тегло
-    остават чисти по-дълго време

ПО-СУХИ, ПО-ЛЕКИ И ПО-ЧИСТИ

Обяснение на предимствата

Непромокаеми
Процесът на обработване с плазма позволява на полимерите да проникнат в структурата на обувките на микроскопично ниво. Това означава, че всяко влакно се сдобива с водо-отблъскващ полимер с дебелината на молекула. Процесът на обработка с ion-mask е специфичен с това, че подсилва вече съществуващите материали, дори и те да са плътни като кожата, и това позволява създаването на непромокаеми продукти.

Този тест за непромокаемост сравнява ion-mask™ с водещи на пазара мембрани и стандартна обувка.
Резултатите:
Водеща мембрана: 180 мин.
Стандартна обувка: 30 мин
Обувка с ion-mask™: 180 мин
Забележка: 180 минути се равняват на около 25,000 прегъвания (стъпки)

Независимите тестове показват, че ion-mask™ не отстъпват по непромокаемост на водещите мембрани в лабораторни условия.

Хидрофобни
Освен всичко останало, обработка с ion-mask™ означава, че дори и нишките на обувки с отворен дизайн стават хидрофобни и следователно абсорбират много малко влага.
Чрез обработка на влакната самите обувки биват предпазени и това води до няколко допълнителни ползи.

Този тест сравнява стандартна обувка с ion-mask обработката и  водеща на пазара непромокаема мембрана
Резултатите:
Стандартна обувка: 65 грама за 15 минути
Обувка с ion-mask: 10 грама за 60 минути
Тестът показва, че абсорбираната вода от необработената обувка е много повече от еквивалента с ion-mask. Което доказва хидрофобните качества на ion-mask

Бързо съхнещи
Докато WPi обувките са направени от плътни материали и чрез ion-mask обработката предотвратяват абсорбирането на влага, то HPi обувките са отворени за водата. Въпреки това обаче ion-mask технологията помага и при тях, като ги карат да отблъскват водата и следователно – да са слабо абсорбиращи.
Времето за изсъхване варира според модела, но обикновено HPi обувката съхне до 50% по-бързо, тъй като са поели много по-малко вода.

Дишащи
Обработвайки всяко влакно (а не само външния слой) означава че цялата обувка е подсилена. Освен това, ако след обработката не се поставя мембрана, обувката ще е също толкова дишаща както и преди обработката.

Този тест сравнява стандартните материали на обувката със и без ion-mask обработка, срещу водеща мембрана.
Резултатите:
Обувки с мембрана: 0 cc/s/cm2
Стандартна обувка: 800 cc/s/cm2
Обувка с ion-mask: 800 cc/s/cm2
Тестът показва, че обработените с ion-mask обувки са точно толкова дишащи, колкото и необработените. Ходенето създава естествен въздушен поток през материята. Този ефект се максимизира чрез пропускащи въздух материали, но се възпрепятства от стандартните мембрани. Ion-mask технологията може да обработи и тези типове материи.

Олекотени
Обувките също така са и леки, с около 35 грама по-малко от стандартна обувка с мембрана.
Всъщност, за разлика от конструкцията с мембрана, обработената обувка ще поеме по-малко тегло във влажни условия. Графиките по-долу показват нивото на абсорбирана вода в статични условия на V-Lite Trail Eruption.

Този тест сравнява стандартната версия на обувката със и без ion-mask обработка, срещу водеща мембрана.
Резултатите:
Стандартна обувка: 65 грама за 15 минути
Обувка с ion-mask: 10 грама за 60 минути
Тестът показва, че абсорбираната вода от необработената обувка е много повече от еквивалента с ion-mask. Което доказва хидрофобните качества на ion-mask.

Остават чисти
Ion-mask технологията също така спомага обувките да остават чисти по-дълго време.
Ниското повърхностно напрежение (три пъти по-ниско от това на Teflon®) предотвратява натрупването на мръсотия и кал. Докато калта може да се натрупа около мрежестите материали, по-плътните остават чисти по-дълго.
Снимката показва разликата между обработени и необработени обувки след 3 месечна употреба.

Щадят природата
Нужни се нищожни количества химикали, остатъците са минимални, така че процесът по ion-mask обработката е високо ефективен в сравнение с традиционните методи, като например нанасянето на покритие чрез потапяне или мембранните технологии. Освен това, процесът се извършва при стайна температура, което го прави един от най-природосъобразните
-    обработка при стайна температура
-    практически без загуби
-    след производствен проес, което означава че няма отпадъчни материали
800 см3 са достатъчни за да се обработят 10,000 чифта обувки

Основни въпроси

Съществуват други нанотехнологии за обработка, с какво се различава ion-mask?
Всички останали технологии разчитат на обработка на материалите преди производствения процес. Процесът на обработка с ion-mask се извършва във вакуум и на молекулярно ниво, докато по-традиционните методи обработват материалите преди производството на обувката, като освен това е възможно покритието да не проникне изцяло в тях. Това води до няколко затруднения:
Продуктите не се обработват в три измерения и не бива покрито всяко влакно. Настоящите нанотехнологии се нанасят като филмово покритие, не са достатъчно устойчиви и се износват бързо. Освен това, тези процеси не са екологично чисти. Загубите са сравнително високи, и материалите трябва в последствие да бъдат рязани и зашивани за да се сглоби готова обувка.

Защо водата навлиза навътре, когато е под налягане?
Обработката с ion-mask работи като се покрива всяка повърхност на материята. Следователно, колко по-отворена е материята, толкова по-големи ще са отворите между влакната през които водата може да бъде прокарана чрез налягане. При нормално повърхностно напрежение, водата ще стои върху материята на специфични капки, подобни на бисери. Въпреки това обаче, ако е под налягане, тя може да бъде вкарана между влакната, и просто би останала между тях. Hi-Tec обувките направени от по-отворени материали могат да бъдат класифицирани като хидрофобни. Следователно материалите са по-малко абсорбиращи. Вижте описанието Хидрофобни или ползите от HPi

Опасни ли са химикалите?
Използваният химикал е флуоровъглерод. Сам по себе си той е инертен и не влияе върху хората, животните или околната среда. Той е подобен на Политетрафлуороетилена, дериватите на който са известни под търговската марка Teflon®, собственост на DuPont™. Това е термопластична смола, устойчива на нагряване и химикали, и има много нисък коефициент на триене.
Преди да намери приложение в ion-mask технологията, химикалът (все още) се използва при опакованите храни и в зъболекарската практика.

Ако е третирана подметката, това влияе ли на захвата на обувката към земята?
Обработва се цялата обувка, включително и подметката. Захватът обаче не се влияе от това, както не се влияят физическите характеристики като цвят и структура. Единствения начин по който можете да разберете че даден предмет е обработен, е като капнете вода върху повърхността му.

Дълготрайна ли е технологията?
Флуоровъглеродът се свързва с всички открити повърхности и в зависимост от материята се просмуква в нея.
Дори и естествената кожа, погледната под електронен микроскоп, също има влакнеста конструкция. Тя е съставена предимно от колаген, чиито молекули са изключително дълги в сравнение с дебелината. По време на тяхното формиране колагеновите нишки се свързват във влакна. Следователно, в резултат на вакуумната обработка, флуоровъглеродът може да проникне дълбоко в кожата.

Кой още използва ion-mask технологията?
Hi-Tec е първата компания в света която използва ion-mask технологията за производство на обувки.
Hi-Tec успя да развие съществуващата технология. Нашето партньорство с P2i позволи технологията ion-mask да бъде внедрена в масовото производство на обувки. Въпреки че ion-mask е първата търговска марка, използвана за потребителски продукти, тя се използва още при:
-    био-медицинската индустрия, за наконечници на пипет и капкомери
-    автомобилната индустрия – за филтри в двигателите
-    в известна степен в електрониката – mp3 устройства, мобилни телефони

А това е само началото на развитието на ion-mask технологията.

Hi-Tec въпроси и отговори

Ексклузивна ли е технологията?
Не, но Hi-Tec е първата и единствена марка към 2008 година.

Заменя ли тя мембранната технология?
Въпреки че ion-mask може да се използва за да направи една обувка непромокаема, Hi-Tec вярва че това е различна, и понякога допълваща технология. Например, в определени случаи е възможно да съществува необходимост едновременно от мембрана и ion-mask.

Защо Hi-Tec са първите, които въвеждат тази технология?
Hi-Tec беше първата компания, която прозря потенциала на ion-mask за подобряване на обувките като такива. Hi-Tec и P2i отделиха 2 години, за да разработят тази технология и да я внедрят в масовото производство.